Big C Nha Trang Lô số 4 đường 19/5, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang – Tinh Hoa Dược Liệu
Giỏ hàng